Контактирајте не

Имате конкретно прашање? Сакате да започнете соработка? Или сакате да ги споделите вашите одлични идеи? Вие сте добредојдени да не контактирате и ние ќе одговориме за 1 работен ден.

About receiving parcels

17TRACK само обезбедува информации за следење на пратки од разни извори. За нецелосни испораки/ изгубени предмети/ задоцнети пратки/ грешни адреси и други слични проблеми, вие треба да го контактирате местото каде што ја направивте нарачката или поштенскиот превозник што ја превезува вашата пратка. Имате 'жешко' прашање? Пробајте ја нашата СТРАНА ЗА ПОМОШ за да видите дали вашето прашање може да биде одговорено моментално.

About sending parcels

17TRACK само обезбедува информации за следење на пратки од разни извори. За нецелосни испораки/ изгубени предмети/ задоцнети пратки/ грешни адреси и други слични проблеми, вие треба да го контактирате местото каде што ја направивте нарачката или поштенскиот превозник што ја превезува вашата пратка. Имате 'жешко' прашање? Пробајте ја нашата СТРАНА ЗА ПОМОШ за да видите дали вашето прашање може да биде одговорено моментално.

Tracking related topics

17TRACK само обезбедува информации за следење на пратки од разни извори. За нецелосни испораки/ изгубени предмети/ задоцнети пратки/ грешни адреси и други слични проблеми, вие треба да го контактирате местото каде што ја направивте нарачката или поштенскиот превозник што ја превезува вашата пратка. Имате 'жешко' прашање? Пробајте ја нашата СТРАНА ЗА ПОМОШ за да видите дали вашето прашање може да биде одговорено моментално.

API, Iframe & External Call

17TRACK само обезбедува информации за следење на пратки од разни извори. За нецелосни испораки/ изгубени предмети/ задоцнети пратки/ грешни адреси и други слични проблеми, вие треба да го контактирате местото каде што ја направивте нарачката или поштенскиот превозник што ја превезува вашата пратка. Имате 'жешко' прашање? Пробајте ја нашата СТРАНА ЗА ПОМОШ за да видите дали вашето прашање може да биде одговорено моментално.

Tutorial

17TRACK само обезбедува информации за следење на пратки од разни извори. За нецелосни испораки/ изгубени предмети/ задоцнети пратки/ грешни адреси и други слични проблеми, вие треба да го контактирате местото каде што ја направивте нарачката или поштенскиот превозник што ја превезува вашата пратка. Имате 'жешко' прашање? Пробајте ја нашата СТРАНА ЗА ПОМОШ за да видите дали вашето прашање може да биде одговорено моментално.

Сакам да предложам некој нов поштенски превозник или нови опции.

Вашите предлози се добродојдени. Ако сакате да предложите некој нов поштенски превозник, нови опции или технички грешки, неисправни линкови, ве молиме контактирајте не подолу.

serv@17track.net Овај email е наменет само за повратни информации од технички карактер.

Јас барам бизнис соработка.

Очекуваме да не контактирате за било која потенциална бизнис соработка. Ве молиме контактирајте не подолу, и ние ќе одговориме во рок од 1 работен ден.

bis@17track.net Овај email е наменет само за потенциални бизнис контакти.

Моето прашање не е во листата.

Ако вашето прашање не е во листата, ве молиме опишете ги вашите прашања и контактирајте не подолу.

serv@17track.net Овај email е наменет само за други повратни информации.